КАФЕТО- ПОНЯТИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ Tag

MrCoffee.bg / Posts tagged "КАФЕТО- ПОНЯТИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ"

КАФЕТО - ПОНЯТИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ Какво за нас е кафето? С каква цел пием нашето еспресо? Въпросите свързани с кафето са изключително много, а по важното, е че на всеки от тях може да се отговори по различен начин и всеки отговор да бъде верен. Пийеки кафе вие имате конкретни предпочитания към вкусовите му качества, дължината, плътността и други. Ако пиете винаги едно и също еспресо и Ви го заменят с друго вие веднага ще усетите разликата. Няма нужда да бъдете...